Muita erillisiä lajistoselvityksiä (mm.  linnusto, liito-orava, viitasammakko, lepakot, sudenkorennot, kasvilajisto)

2022

-Tampereen Iidesjärven pesivän vesi-, lokki- ja rantalinnuston piste- ja poikuelaskennat 2022

-Turun kaupunkipurojen ja Aurajoen saukkoselvitys

-Turun Hirvensalon viitasammakkoselvitys

-Hopun koulun alueen asemakaavan muutoksen liito-orava- ja lepakkoselvitys

-Kauniaisten kasvistokartoitus vuonna 2022

-Kauniaisten pesimälinnustokartoitus 2022

-Maijamäen liito-oravaselvitys Naantalissa


2021

- Eräiden Kuopion kaupunkialueen lampien sudenkorentokartoitus

- Huittisten Loimankosken viitasammakkoselvitys

-Viitasammakkoselvitys Paimion vanhalla jätevedenpuhdistamolla

- Lausunto liito-oravan esiintymisestä Pöytyän Riihikosken taajamassa

- Sähköverkon saneeraus Anetuntien, Kauhkiantien ja Karjosalmentien alueella Mäntyharjulla ja Pertunmaalla: liito-oravaselvitys

-Tampereen Iidesjärven pesivän vesi-, lokki- ja rantalinnuston piste- ja poikuelaskennat 2021


2020

-Rehakan suunnitellun kiviaineksen ottoalueen luontoselvityksen täydennys: pesimälinnustokartoitus ja kirjoverkkoperhos- sekä kalliosinisiipikartoitus

-Huittisten Loimankosken sudenkorentolajisto

-Likolammnin, Mustalammin ja Horhan lammen sudenkorentoselvitys Tampereella

-Uuden yksityistien rakentaminen Maskussa: liito-oravalausunto

-Lausunto liito-oravan esiintymisestä ja huomioimisesta metsänkäsittelyssä eräällä tilalla Ruskon Hujalassa


2019

-Valtatie 9:n ohituskaistat välillä Aura-Loimaa: liito-oravaselvitys

-Sonninmäen luontotyypit, kasvillisuus ja kasvisto Hyvinkäällä

-Liito-oravaselvitys Torppalan alueella Kaarinassa

-Liito-oravaselvitys Kaarinan Raivonmäen etelärinteellä

-Lumme- ja sirolampikorentokartoitus Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimialueella vuonna 2019


2018

- Aulangon Graniittilinnan jäkälä- ja sammalkartoitus

- Lausunto liito-oravan esiintymisestä eräällä metsäalueella Jämsän Himoksella keväällä 2018

- Liito-oravakartoitus Kaarinan Auvaisissa keväällä 2018

- Liito-oravakartoituksia Liedossa vuonna 2018

- Muistio palosirkan esiintymisestä Naantalin asuntomessualueella vuonna 2018 Naantalin kaupungille


2017

- Erityisesti suojeltavien jäkälälajien esiintymien tarkastukset ja rajausehdotusten laadinta Kainuun ELY-keskukselle

- Sahalehden ja viherukonkorennon esiintymätarkastukset Pohjois-Savossa Pohjois-Savon ELY-keskukselle

- Pettebyvikenin Natura-alueen linnusto 2017

- Lausunto liito-oravan esiintymisestä Paimion Kriivarissa

- Liito-oravakartoitukset Paimion Spurilassa, Varasvuorella ja Pikkusuolla


2016

- Kokemäen Puurijärven kasvillisuuskartoitus

- Saaren kansanpuiston putkilokasvillisuus ja luontotyypit Tammelassa

- Louhisaaren kartanon kalmilaisen hyötypuutarhan viljelemättömän osan kasvisto kasvukaudella 2016 Askaisissa


2015

- Paloniemen osayleiskaavan liito-oravakartoitus Lohjalla

- Lohjan Hiidensalmen itäosien liito-oravaselvitys

- Linnustoselvitys Raisionlahden luonnonsuojelualueella ja Luolalanjärvellä


2014

- Lausunto liito-oravan esiintymisestä Salon itäisen ohikulkutien suunnitellun linjauksen lähiympäristössä keväällä 2014 SITO -Konsulteille

- Lausunto liito-oravan esiintymisestä vt3 ja Elokankaantien välisellä alueella Parkanossa


2013

- Kiikalan Omenajärven sudenkorentoselvitys


2006

- Lausunto liito-oravan esiintymisestä Aura-Marinen kaava-alueella Liedossa

- Lausunto liito-oravan esiintymisestä Kalliorinteen tilalla Liedossa

- Lausunto liito-oravan esiintymisestä Suopohjan kylän tilan 1:60 alueella Liedossa

- Maantie 301:n parantamisen liito-orava- ja luontoselvitys Vesilahdella


2005

- Kauniaisten kasvillisuuskartoitus


2004

- Raision kaupungin uhanalaiset ja harvinaiset kasvit

- Uhanalaisten putkilokasvien esiintymien tarkistukset Lounais-Suomen ympäristökeskukselle

- Huvilinnun läjitysalueen laajennuksen liito-oravakartoitus Tieliikelaitokselle Raisiossa

- Lausunto liito-oravan esiintymisestä suunnitellun Kahlojantien linjauksella ja sen lähiympäristössä Liedossa


2003

- Maantien 2176 Lapijoki-Olkiluoto parantaminen: liito-oravaselvitys Eurajoella

- Nokian Tanhuan asemakaavoitettavan alueen liito-oravaselvitys