Lajistoselvityksiä

2021

- Eräiden Kuopion kaupunkialueen lampien sudenkorentokartoitus

- Huittisten Loimankosken viitasammakkoselvitys

-Viitasammakkoselvitys Paimion vanhalla jätevedenpuhdistamolla

- Turun Kakskerran metsäalueiden sammalselvitys

-Mälikkälän metsän sammalselvitys Turussa

- Sammalkartoitukset Kolmisoppi-Neulamäen ja Konnevesi-Kalaja-Niinivuoren Natura-alueilla Pohjois-Savossa

-Sammalkartoitukset Metsähallituksen luontopalveluille Lounais-Suomessa, Selkämerellä, Nuuksiossa, Kakonsalossa ja Repovedellä vuonna 2021

- Lausunto liito-oravan esiintymisestä Pöytyän Riihikosken taajamassa

- Sähköverkon saneeraus Anetuntien, Kauhkiantien ja Karjosalmentien alueella Mäntyharjulla ja Pertunmaalla: liito-oravaselvitys


2020

-Rehakan suunnitellun kiviaineksen ottoalueen luontoselvityksen täydennys: pesimälinnustokartoitus ja kirjoverkkoperhos- sekä kalliosinisiipikartoitus

-Huittisten Loimankosken sudenkorentolajisto

-Likolammnin, Mustalammin ja Horhan lammen sudenkorentoselvitys Tampereella

-Sammallajiston selvitys yhdeksällä Tampereen kantakaupungin kohteella vuonna 2020

-Lahokaviosammalselvitys Alasjärven koillispuolella Tampereella

-Sammalkartoitukset Kuopiossa vuonna 2020

-Sammalkartoitukset Metsähallituksen luontopalveluille Itä-Suomessa vuonna 2020

-Sammalkartoitukset Metsähallituksen luontopalveluille Nuuksion kansallispuistossa vuonna 2020

-Uhanalaisten sammalten esiintymätarkastukset ja ehdotukset erityisesti suojeltavien lajien esiintymien rajauksiksi Keski-Suomen ELY-keskukselle vuonna 2020

-Uuden yksityistien rakentaminen Maskussa: liito-oravalausunto

-Lausunto liito-oravan esiintymisestä ja huomioimisesta metsänkäsittelyssä eräällä tilalla Ruskon Hujalassa


2019

-Valtatie 9:n ohituskaistat välillä Aura-Loimaa: liito-oravaselvitys

-Sonninmäen luontotyypit, kasvillisuus ja kasvisto Hyvinkäällä

-Liito-oravaselvitys Torppalan alueella Kaarinassa

-Liito-oravaselvitys Kaarinan Raivonmäen etelärinteellä

-Uhanalaisten sammalten esiintymätarkastukset ja erityisesti suojeltavien lajien esiintymien rajausehdotusten laadinta Keski-Suomen ELY-keskuksen toimialueella

-Kuopion Kolmisoppi-Neulamäen ja Tervaruukin korven luonnonsuojelualueiden sammalet 2019

-Lumme- ja sirolampikorentokartoitus Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimialueella vuonna 2019


2018

- Aulangon Graniittilinnan jäkälä- ja sammalkartoitus

- Lausunto liito-oravan esiintymisestä eräällä metsäalueella Jämsän Himoksella keväällä 2018

- Liito-oravakartoitus Kaarinan Auvaisissa keväällä 2018

- Uhanalaisten sammalten ja jäkälien esiintymien tarkastukset ja rajausehdotusten laadinta Keski-Suomen ELY-keskukselle

- Liito-oravakartoituksia Liedossa vuonna 2018

- Muistio palosirkan esiintymisestä Naantalin asuntomessualueella vuonna 2018 Naantalin kaupungille

- Korsumäen ja Keinälänniemen Natura-alueen sammalselvitys 2018

- Uhanalaisten jäkälien ja sammalten esiintymätarkastuksia Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle


2017

- Erityisesti suojeltavien jäkälälajien esiintymien tarkastukset ja rajausehdotusten laadinta Kainuun ELY-keskukselle

- Sahalehden ja viherukonkorennon esiintymätarkastukset Pohjois-Savossa Pohjois-Savon ELY-keskukselle

- Pettebyvikenin Natura-alueen linnusto 2017

- Lausunto liito-oravan esiintymisestä Paimion Kriivarissa

- Liito-oravakartoitukset Paimion Spurilassa, Varasvuorella ja Pikkusuolla


2016

- Uhanalaisten sammalten esiintymätarkistukset Pohjois-Savon ELY-keskukselle

- Kokemäen Puurijärven kasvillisuuskartoitus

- Saaren kansanpuiston sammalselvitys Tammelassa

- Saaren kansanpuiston putkilokasvillisuus ja luontotyypit Tammelassa

- Louhisaaren kartanon kalmilaisen hyötypuutarhan viljelemättömän osan kasvisto kasvukaudella 2016 Askaisissa


2015

- Paloniemen osayleiskaavan liito-oravakartoitus Lohjalla

- Lohjan Hiidensalmen itäosien liito-oravaselvitys

- Uhanalaisten sammalten (erityisesti idänlehväsammalen) inventoinnit Pohjois-Savon ja Etelä-Savon ELY-keskuksillle

- Linnustoselvitys Raisionlahden luonnonsuojelualueella ja Luolalanjärvellä


2014

- Lausunto liito-oravan esiintymisestä Salon itäisen ohikulkutien suunnitellun linjauksen lähiympäristössä keväällä 2014 SITO -Konsulteille

- Lausunto liito-oravan esiintymisestä vt3 ja Elokankaantien välisellä alueella Parkanossa


2013

- Kiikalan Omenajärven sudenkorentoselvitys

- Kiikalan Omenajärven metsäisten rantaluhtien sammalselvitys


2006

- Lausunto liito-oravan esiintymisestä Aura-Marinen kaava-alueella Liedossa

- Lausunto liito-oravan esiintymisestä Kalliorinteen tilalla Liedossa

- Lausunto liito-oravan esiintymisestä Suopohjan kylän tilan 1:60 alueella Liedossa

- Maantie 301:n parantamisen liito-orava- ja luontoselvitys Vesilahdella


2005

- Kauniaisten kasvillisuuskartoitus


2004

- Raision kaupungin uhanalaiset ja harvinaiset kasvit

- Uhanalaisten putkilokasvien esiintymien tarkistukset Lounais-Suomen ympäristökeskukselle

- Huvilinnun läjitysalueen laajennuksen liito-oravakartoitus Tieliikelaitokselle Raisiossa

- Lausunto liito-oravan esiintymisestä suunnitellun Kahlojantien linjauksella ja sen lähiympäristössä Liedossa


2003

- Maantien 2176 Lapijoki-Olkiluoto parantaminen: liito-oravaselvitys Eurajoella

- Nokian Tanhuan asemakaavoitettavan alueen liito-oravaselvitys