Envibio tarjoaa mm. seuraavia palveluita:

 • Kaavoitukseen ja muuhun maankäytön suunnitteluun liittyvät luontoselvitykset
 • Kasvillisuus- ja luontotyyppikartoitukset
 • Linnustoselvitykset
 • Sudenkorentoselvitykset
 • Uhanalaisten lajien esiintymien tarkastukset
 • Liito-oravakartoitukset
 • Lepakkokartoitukset
 • Muut lajistoselvitykset
 • Natura 2000 -vaikutusarvioinnit
 • Hoito- ja käyttösuunnitelmien laadinta
 • YVA -hankkeiden luonnon monimuotoisuuteen liittyvät osiot
 • Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät koulutuspalvelut
 • Luontopolkujen ja niiden opasteiden suunnittelu