Muuta

2022
- Kulkkilanmetsän eteläosan luontoselvitykset Tampereella vuonna 2022 (liito-oravakartoitus, pesimälinnustoselvitys ja luontotyyppikartoitus)

-Suotyyppiselvitys Peräsuon-Härmälänsuon alueella Tampereella

-E18 Turun Kehätien parantaminen välillä Naantali-Raisio: luontoselvitykset (mm. viitasammakko- ja liito-oravakartoitus, sudenkorentokartoituksia)

-Idänlehväsammalen ja valkolehdokin siirtoistutukset Siilinjärvellä

-Kt 67 ja Vt 19 Kivisaari-Teppo: Luontoselvitys kahdella tieosuudella tiesuunnittelua varten

-Juva-Visulahti 110 kV voimajohdon saneeraus: luontoselvitys

-Kahdeksan luonnonsuojelualueen hoitosuunnitelmat Tuusulassa (sisältäen liito-oravakartoitukset)

-Turun Mälikkälän metsän luontotyyppiselvitys

-Turun Kuninkojan ja Saukonojan niittyjen hoitoselvitys

-Kankareenhaan kedon kasvillisuus- ja hyönteiskartoitus Uudessakaupungissa

-Sammalharrastuksen johdantokurssi Yläneen Luontokapinetilla 23.4.2022


2021

- Rohtokoirankielen Turun Itäharjun esiintymän siirtosuunnitelma ja siirto

-Pähkinämäen metsän, Savikulman metsän, Sarvikallion metsän ja Anttilan pähkinäpensaslehdon  luonnonhoitosuunnitelmat Tuusulassa

-Idänlehväsammalen Siilinjärven Jaakonmäen esiintymän siirtosuunnitelma

-Valkolehdokin Siilinjärven Jaakonmäen esiintymän siirtosuunnitelma ja siirron toteutus

-Yleisöretki sudenkorennoista Kuopiossa


2020

- Kt 58 Mustalahden kiertoliittymän tiesuunnitelma: luontoselvitys Mäntässä


2019

-Valtatie 11 Murhasaaren ohituskaistan rakentamisen luontoselvitys Nokialla

-Luontoselvitys Salon itäisen ohikulkutien toista vaihetta varten


2018
- Luontoselvitys Kieku Oy:n tuottajien kanalahanketta varten Oripäässä ja Säkylässä

2017

- Luontokartoitus kevyen liikenteen väylän rakentamista varten valtatie 8:n ja Raisionjoen välissä Raision Ihalassa


2016

- Luontokartoitus vt 12:lle laadittavaa tiesuunnitelmaa varten välillä Eura-Raijala

- Maa-ainesten ottosuunnitelma Pöytyän Kolkkisten kylässä - luontoselvitys


2015

- E 18 Turun kehätien parannus välillä Raisio-Naantali: luontoselvitykset


2014

- Maantie 120:n ”oikopolku” (liittymäjärjestelyjen uusiminen Vihdissä): luontoselvitys


2008

- Huittisten Pappilanniemen hoidon ja käytön periaatteet

- Suikkilantien nelikaistaistaminen Turussa välillä Pansiontie-Rauman valtatie: luontoselvitys

- Maantie 369:n parantaminen Valkealassa: luontoselvitys


2007

- Kaarinan läntisen ohikulkutien YVA: vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen

- Vt10:n ohituskaistojen rakentamisen luontoselvitys Hämeenlinnassa ja Hauholla

- Vt3:n ja 18:n parantamisen luontoselvitys Laihialla