Natura 2000 -vaikutusarviointeja

2021
- Vuohensaaren asemakaavan vaikutukset Viurilanlahden ja Vaisakon Natura-alueisiin Salossa


2020

-Siltarummun uusimisen vaikutukset Teijon ylängön Natura-alueeseen Salossa


2017

- Paraisten makeanvedenaltaan avaaminen - vaikutukset Pettebyvikenin Natura-alueeseen

- Juurakkoluoman ylittävän sillan korjaus Honkajoella kantatiellä 44 - vaikutukset Karvianjoen koskien Natura-alueeseen

- Ruissalon vesihuoltoverkoston rakentamissuunnitelma - vaihe 3-4: luontokartoitus ja hankkeen vaikutukset Ruissalon lehtojen Natura-alueeseen


2016

- Caruna Oy:n sähkönsiirtoverkon saneeraus Paraisilla - vaikutukset Paraisten kalkkialueiden Natura-alueeseen

- Tiesuunnitelma Vt 12:lle välillä Eura-Raijala - vaikutukset Köyliönjärven Natura-alueeseen

-Uuden veneiden talvisäilytyshallin rakentaminen Ranmarina Oy:n omistamalle kiinteistölle – vaikutukset Kiskonjoen vesistön (FI0200083) Natura-alueeseen


2015

- Puuston raivaus Turun lentoaseman eteläpuolella - vaikutukset Pomponrahkan Natura-alueeseen

- Asemakaavan muutos Salon Mathildedalissa osoitteessa Tennistie 2 – vaikutukset Teijon ylängön (FI0200086) Natura-alueeseen


2014

- Broilerikasvattamon laajennus Köyliössä Kauniston tilalla: esiarviointi luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisen Natura-arvioinnin tarpeesta (mahdolliset vaikutukset Köyliönjärven Natura-alueeseen)

- Maantiesillan uusiminen Salon Teijossa - vaikutukset Teijon ylängön Natura-alueeseen

- Ilmajohtojen maakaapelointi Salon Teijossa - vaikutukset Teijon ylängön Natura-alueeseen


2005

- Conocophillips Oy:n (JET) Pansion terminaalin vaikutukset Ruissalon lehtojen Natura-alueeseen

- Oy Esso Ab:n Pansion varaston vaikutukset Ruissalon lehtojen Natura 2000 -alueeseen: selvitys luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisen arvioinnin tarpeesta


2004

- Altia Oyj:n Pansion varaston vaikutukset Ruissalon lehtojen Natura 2000 -alueeseen: selvitys luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisen arvioinnin tarpeesta


2003

-Natura 2000 -vaikutusarviointi Kokemäenjoen suistossa (SCC Viatek Oy / Kemira Pigments Oy)(Pori)

- Saunarakennuksen rakentamisen poikkeamislupahakemuksen Natura-arviointi Kokonniemen tilalla Asikkalassa