Sammalselvityksiä

2022

-Nokian Hakavuoren ja muinaisuoman sammalselvitys

-Pirkkalan Killon vanhan metsän sammalselvitys

-Kehätien eteläpuolisen osayleiskaava-alueen lahokaviosammalselvitys Pirkkalassa

-Kiireellisesti suojeltavien sammalten esiintymätarkastukset Pirkanmaan ELY-keskukselle

-Pikkulovisammalesiintymän kartoitus ja rajaus Sonkajärvellä Pohjois-Savon ELY-keskukselle

-Sammalkartoitukset Metsähallituksen luontopalveluille Asikkalassa

-Sammalkartoitukset Metsähallituksen luontopalveluille Uudellamaalla

-Sammalkartoitukset Metsähallituksen luontopalveluille Lounais-Suomessa


2021

- Turun Kakskerran metsäalueiden sammalselvitys

-Mälikkälän metsän sammalselvitys Turussa

- Sammalkartoitukset Kolmisoppi-Neulamäen ja Konnevesi-Kalaja-Niinivuoren Natura-alueilla Pohjois-Savossa

-Sammalkartoitukset Metsähallituksen luontopalveluille Lounais-Suomessa, Selkämerellä, Nuuksiossa, Kakonsalossa ja Repovedellä vuonna 2021


2020

-Sammallajiston selvitys yhdeksällä Tampereen kantakaupungin kohteella vuonna 2020

-Lahokaviosammalselvitys Alasjärven koillispuolella Tampereella

-Sammalkartoitukset Kuopion kaupungille vuonna 2020

-Sammalkartoitukset Metsähallituksen luontopalveluille Itä-Suomessa vuonna 2020

-Sammalkartoitukset Metsähallituksen luontopalveluille Nuuksion kansallispuistossa vuonna 2020

-Uhanalaisten sammalten esiintymätarkastukset ja ehdotukset erityisesti suojeltavien lajien esiintymien rajauksiksi Keski-Suomen ELY-keskukselle vuonna 2020


2019

-Uhanalaisten sammalten esiintymätarkastukset ja erityisesti suojeltavien lajien esiintymien rajausehdotusten laadinta Keski-Suomen ELY-keskuksen toimialueella

-Kuopion Kolmisoppi-Neulamäen ja Tervaruukin korven luonnonsuojelualueiden sammalet 2019


2018

- Aulangon Graniittilinnan jäkälä- ja sammalkartoitus

- Uhanalaisten sammalten ja jäkälien esiintymien tarkastukset ja rajausehdotusten laadinta Keski-Suomen ELY-keskukselle

- Korsumäen ja Keinälänniemen Natura-alueen sammalselvitys 2018

- Uhanalaisten jäkälien ja sammalten esiintymätarkastuksia Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle


2016

- Uhanalaisten sammalten esiintymätarkistukset Pohjois-Savon ELY-keskukselle

- Saaren kansanpuiston sammalselvitys Tammelassa

- Saaren kansanpuiston putkilokasvillisuus ja luontotyypit Tammelassa


2015

- Uhanalaisten sammalten (erityisesti idänlehväsammalen) inventoinnit Pohjois-Savon ja Etelä-Savon ELY-keskuksillle


2013

- Kiikalan Omenajärven metsäisten rantaluhtien sammalselvitys