Yleiskaavoituksen luontoselvityksiä

2021

- Hikiän-kirkonkylän osayleiskaavan liito-orava- ja luontoselvitys Hausjärvellä


2020

-Gumbostrand-Västerskog-Hitå: osayleiskaavan laajennusalueen luontoselvitys Sipoossa

-Kepolan  läntisen osayleiskaavan luontoselvitys Säkylässä


2019

-Kanta-Liedon osayleiskaavan luontoselvityksen täydennys Asemanseudulla

-Kanta-Liedon osayleiskaavan luontoselvityksen täydennys Loukinaisten-Kirkonkulman välisellä alueella


2017

- Savonlinnan keskustaajaman strategisen yleiskaavan luontoselvitys


2016

- Maaria-Ilmaristen osayleiskaavan luontoselvityksen täydennys Liedossa


2014

- Hajalan kyläyleiskaavan luontoselvitys Salossa


2009

- Eräiden Lohjan  taajamaosayleiskaavaan sisältyvien alueiden luontoselvitys 


2007

- Maaria-Ilmaristen osayleiskaavan luontoselvitys Liedossa


2006

- Esiselvitys Turun yleiskaavaan sisältyvien, rakentamattomien virkistys- , pientalo- ja teollisuusalueiden luontoselvitystarpeista

- Riihimäen Kalmun osayleiskaavan luontoselvitys Riihimäellä

- Logistiikkakeskuksen alueen osayleiskaavan luontoselvitys Riihimäellä ja Hausjärvellä


2005

- Luontokartoitus Vahannan ja Ylisen välisellä alueella Ylöjärvellä


2003

- Heinolan Ruotsalaisen rantayleiskaavan luontoselvitys

- Hirvaskankaan osayleiskaavan luonto- ja maisemaselvitys Uuraisissa

- Hiidensalmen yleiskaava-alueen luontotietojen päivitys Lohjalla

- Koskenkorvan yleiskaavan luonnonympäristön selvitys Ilmajoella

- Nummi-Pusulan eteläosien ja Sammatin pohjoisosien osayleiskaavan ja osayleiskaavan muutoksen luontoselvitys